Du lịch 2021: Xu hướng khám phá các tour trong nước

Dự kiến năm 2021 đường bay quốc tế vẫn hạn chế mở lại, người dân lựa chọn xu hướng du lịch khám phá các tour trong nước. Ảnh: Anh Tú
Dự kiến năm 2021 đường bay quốc tế vẫn hạn chế mở lại, người dân lựa chọn xu hướng du lịch khám phá các tour trong nước. Ảnh: Anh Tú
Dự kiến năm 2021 đường bay quốc tế vẫn hạn chế mở lại, người dân lựa chọn xu hướng du lịch khám phá các tour trong nước. Ảnh: Anh Tú
Lên top