Đủ kiểu sản phẩm vàng đón ngày Vía thần tài

Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng trong ngày Vía thần tài năm ngoái. Ảnh DJ
Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng trong ngày Vía thần tài năm ngoái. Ảnh DJ
Hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng trong ngày Vía thần tài năm ngoái. Ảnh DJ
Lên top