Dự kiến 7 nhóm chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo 7 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo 7 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo 7 nhóm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top