Dù khó khăn về nguồn vốn và đầu ra, vẫn phải giữ nhân lực chất lượng

TS Trần Hồng Minh - Viện trưởng CIEM. Ảnh: CIEM
TS Trần Hồng Minh - Viện trưởng CIEM. Ảnh: CIEM
TS Trần Hồng Minh - Viện trưởng CIEM. Ảnh: CIEM
Lên top