Du khách Trung Quốc kẹt cứng cửa khẩu Móng Cái và vịnh Hạ Long