Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Du khách Trung Quốc kẹt cứng cửa khẩu Móng Cái và vịnh Hạ Long