Dù dịch COVID-19 phức tạp, xuất khẩu nông sản 8 tháng năm 2021 tăng 21,6%

8 tháng năm 2021, mặt hàng đồ gỗ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Vũ Long
8 tháng năm 2021, mặt hàng đồ gỗ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Vũ Long
8 tháng năm 2021, mặt hàng đồ gỗ đạt mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm hàng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. Ảnh: Vũ Long
Lên top