Dự báo xuất khẩu gạo lạc quan hơn vào cuối năm

Dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Dự báo xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ Long
Lên top