Dự báo xuất khẩu chè tăng trưởng lạc quan trong nửa cuối năm 2021

Xuất khẩu chè dự báo tăng trưởng lạc quan trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè dự báo tăng trưởng lạc quan trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu chè dự báo tăng trưởng lạc quan trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top