Dự báo kinh tế giai đoạn 2021-2025: GDP tăng trưởng từ 7-7,5%

NCIF nhận định 2 Hiệp định lớn là CPTPP và EVAFTA tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kh.V
NCIF nhận định 2 Hiệp định lớn là CPTPP và EVAFTA tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kh.V
NCIF nhận định 2 Hiệp định lớn là CPTPP và EVAFTA tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp lớn cho tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Kh.V
Lên top