Dự báo giá thực phẩm tăng nhẹ trong ngày mùng 3 Tết

Ngày mùng 3 Tết, dự báo giá thực phẩm, rau xanh tăng nhẹ so với thời điểm sát Tết do nguồn cung chưa nhiều. Ảnh: Kh.V
Ngày mùng 3 Tết, dự báo giá thực phẩm, rau xanh tăng nhẹ so với thời điểm sát Tết do nguồn cung chưa nhiều. Ảnh: Kh.V
Ngày mùng 3 Tết, dự báo giá thực phẩm, rau xanh tăng nhẹ so với thời điểm sát Tết do nguồn cung chưa nhiều. Ảnh: Kh.V
Lên top