Dự báo giá hàng hóa tiêu dùng có thể tăng trong thời gian tới

Cảnh báo nhiều mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng nông, lâm, thủy sản tăng cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Ảnh: Vũ  Long
Cảnh báo nhiều mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng nông, lâm, thủy sản tăng cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Ảnh: Vũ Long
Cảnh báo nhiều mặt hàng tiêu dùng, đặc biệt là hàng nông, lâm, thủy sản tăng cao do giá nguyên liệu đầu vào tăng. Ảnh: Vũ Long
Lên top