Dự án xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc và Vũ kịch TPHCM 1.500 tỉ đồng: Bung xung bài toán khó và một tầm nhìn

Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Nhà hát TPHCM hiện nay sức chứa quá nhỏ. Ảnh: TL
Lên top