Dự án trên 3.000 tỉ, khởi công 2 năm vẫn chưa giao đất cho nhà đầu tư

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 3.200 tỉ đồng khởi công 2 năm, có 20 nhà đầu tư đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa giao đất cho nhà đầu tư nào. Ảnh: Nhật Hồ
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 3.200 tỉ đồng khởi công 2 năm, có 20 nhà đầu tư đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa giao đất cho nhà đầu tư nào. Ảnh: Nhật Hồ
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu có vốn đầu tư trên 3.200 tỉ đồng khởi công 2 năm, có 20 nhà đầu tư đăng ký nhưng đến nay vẫn chưa giao đất cho nhà đầu tư nào. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top