DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN KIÊN LƯƠNG 1 (KIÊN GIANG):

Dự án tỉ đô, đầu voi đuôi chuột

Cổng vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cổng vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương. Ảnh: TRẦN TUẤN
Cổng vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Kiên Lương. Ảnh: TRẦN TUẤN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top