Dự án nuôi bò liên quan ông Trần Bắc Hà: Khẩn trương định giá tài sản

Chuồng trại bỏ hoang ở Dự án chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: TRẦN TUẤN
Chuồng trại bỏ hoang ở Dự án chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: TRẦN TUẤN
Chuồng trại bỏ hoang ở Dự án chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: TRẦN TUẤN
Lên top