Dự án nông nghiệp công nghệ cao 3 năm chưa xong đền bù giải phóng mặt bằng

Diện tích đất thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Diện tích đất thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Diện tích đất thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top