Dự án nông nghiệp 37 triệu USD: Bên bờ phá sản vì giao đất và đền bù... trên giấy

Cây macca đã đến thời kỳ trồng, nhưng do chưa có đất và trâu bò phá hoại nên phải hãm lại. Ảnh: HƯNG THƠ
Cây macca đã đến thời kỳ trồng, nhưng do chưa có đất và trâu bò phá hoại nên phải hãm lại. Ảnh: HƯNG THƠ
Cây macca đã đến thời kỳ trồng, nhưng do chưa có đất và trâu bò phá hoại nên phải hãm lại. Ảnh: HƯNG THƠ
Lên top