Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 1 áp dụng công nghệ trên siêu tới hạn

Ký kết hợp đồng hơn 30.000 tỉ đồng thiết kế, xây lắp Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: C.N
Ký kết hợp đồng hơn 30.000 tỉ đồng thiết kế, xây lắp Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: C.N
Ký kết hợp đồng hơn 30.000 tỉ đồng thiết kế, xây lắp Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: C.N
Lên top