Dự án nhà máy thép "khủng" ở Hà Tĩnh gây thiệt hại vốn vay gần 1.600 tỷ

Dự án Nhà máy luyện thép 500.000 tấn/năm của Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh bỏ hoang, bị thu hồi, sau đó bị khởi tố vi phạm hoạt động tín dụng hiện đang nợ tiền thuê đất mà tỉnh Hà Tĩnh đang đốc thúc thu hồi. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án Nhà máy luyện thép 500.000 tấn/năm của Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh bỏ hoang, bị thu hồi, sau đó bị khởi tố vi phạm hoạt động tín dụng hiện đang nợ tiền thuê đất mà tỉnh Hà Tĩnh đang đốc thúc thu hồi. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án Nhà máy luyện thép 500.000 tấn/năm của Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh bỏ hoang, bị thu hồi, sau đó bị khởi tố vi phạm hoạt động tín dụng hiện đang nợ tiền thuê đất mà tỉnh Hà Tĩnh đang đốc thúc thu hồi. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top