Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí LNG lớn nhất nước cam kết đúng tiến độ

Chính thức ký Bản ghi nhớ, các nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức ký Bản ghi nhớ, các nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức ký Bản ghi nhớ, các nhà đầu tư cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án (ảnh Nhật Hồ)
Lên top