Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ: Người dân tiếp tục phản đối

Người dân phản đối Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ tại buổi đối thoại với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu.
Người dân phản đối Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ tại buổi đối thoại với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu.
Người dân phản đối Dự án Nhà máy điện mặt trời đầm Trà Ổ tại buổi đối thoại với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu.
Lên top