Dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng “đắp chiếu” gần cả năm

Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và quận 7) nằm trên Kênh Tẻ đã được lắp cửa van nặng 230 tấn. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và quận 7) nằm trên Kênh Tẻ đã được lắp cửa van nặng 230 tấn. Ảnh: Minh Quân
Cống ngăn triều Tân Thuận (quận 4 và quận 7) nằm trên Kênh Tẻ đã được lắp cửa van nặng 230 tấn. Ảnh: Minh Quân
Lên top