Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen ở Ninh Thuận: Chỉ triển khai khi dự án an toàn với môi trường