Dự án hoang phế VietinBank Tower đã có 2 nhà đầu tư tiềm lực mạnh tiếp cận

Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank. Đồ hoạ: M.T
Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank. Đồ hoạ: M.T
Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT VietinBank. Đồ hoạ: M.T
Lên top