Phục hồi kinh tế trong và sau dịch COVID-19:

Dự án hạ tầng tăng tốc, gỡ khó cho thị trường xuất khẩu

Dịch vụ vận tải hàng hóa tại Đà Nẵng tăng nhẹ trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Cảng Đà Nẵng
Dịch vụ vận tải hàng hóa tại Đà Nẵng tăng nhẹ trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Cảng Đà Nẵng
Dịch vụ vận tải hàng hóa tại Đà Nẵng tăng nhẹ trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Cảng Đà Nẵng
Lên top