Dự án đường xoá sổ hàng chục hecta rừng, đấu thầu xong mới xin ý kiến Thủ tướng

Các lãnh đạo tỉnh Điện Biên rất tự tin "Thủ tướng sẽ sớm phê duyệt" phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong dự án đường Na Sang. Ảnh: Đ.V
Các lãnh đạo tỉnh Điện Biên rất tự tin "Thủ tướng sẽ sớm phê duyệt" phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong dự án đường Na Sang. Ảnh: Đ.V
Các lãnh đạo tỉnh Điện Biên rất tự tin "Thủ tướng sẽ sớm phê duyệt" phương án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trong dự án đường Na Sang. Ảnh: Đ.V
Lên top