Dự án đường dây 500 kV mạch 3 dự kiến sẽ chậm thêm 2 tháng nữa

Đến thời điểm 1.8, đon vị thi công đã dựng cột đạt 67,2% kế hoạch. Nguồn: EVNNPT
Đến thời điểm 1.8, đon vị thi công đã dựng cột đạt 67,2% kế hoạch. Nguồn: EVNNPT
Đến thời điểm 1.8, đon vị thi công đã dựng cột đạt 67,2% kế hoạch. Nguồn: EVNNPT
Lên top