Dự án chăn nuôi hơn 254.000 con bò của Cty Bình Hà: Không còn 1 con bò

Cảnh chuồng trại bỏ không ở trang trại chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn chụp ngày 31.3
Cảnh chuồng trại bỏ không ở trang trại chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn chụp ngày 31.3
Cảnh chuồng trại bỏ không ở trang trại chăn nuôi bò của Cty CP Chăn nuôi Bình Hà. Ảnh: Trần Tuấn chụp ngày 31.3

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top