Dự án cao tốc Bắc Nam hủy đấu thầu quốc tế mời thầu nội: Chuyên gia ủng hộ?

Dự án cao tốc Bắc - Nam.
Dự án cao tốc Bắc - Nam.
Dự án cao tốc Bắc - Nam.
Lên top