Dự án Biển Quê Hương: Người dân địa phương mong sớm triển khai

Quy hoạch Dự án Khu du lịch Biển Quê hương.
Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Quy hoạch Dự án Khu du lịch Biển Quê hương. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Quy hoạch Dự án Khu du lịch Biển Quê hương. Ảnh: Cổng TT Bình Thuận.
Lên top