Dự án BĐS mác Dầu khí: Sau ra mắt hoàng tráng là bán tống, bán tháo!

Dự án Tháp Dầu khí với tham vọng tòa tháp cao nhất Việt Nam đã phải chuyển giao khu đất cho chủ đầu tư khác
Dự án Tháp Dầu khí với tham vọng tòa tháp cao nhất Việt Nam đã phải chuyển giao khu đất cho chủ đầu tư khác