Dự án bãi xe ngầm bị khai tử lại ... “hồi sinh”

Khu vực sân khấu Trống Đồng, nơi dự án bãi xe ngầm sẽ hình thành trong nay mai. Ảnh: C.H
Khu vực sân khấu Trống Đồng, nơi dự án bãi xe ngầm sẽ hình thành trong nay mai. Ảnh: C.H
Khu vực sân khấu Trống Đồng, nơi dự án bãi xe ngầm sẽ hình thành trong nay mai. Ảnh: C.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top