Đột phá công nghệ, chuyển đổi số: Việt Nam sẽ có những tập đoàn mang tầm quốc tế

Tập đoàn Viettel triển khai mạng 5G đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BCĐ
Tập đoàn Viettel triển khai mạng 5G đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BCĐ
Tập đoàn Viettel triển khai mạng 5G đầu tiên ở Việt Nam. Ảnh: BCĐ
Lên top