Đột ngột xoay chiều chính sách và hệ lụy pháp lý

Hà Văn Thắm với tội danh cố ý làm trái, vi phạm các quy định về cho vay... gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.
Hà Văn Thắm với tội danh cố ý làm trái, vi phạm các quy định về cho vay... gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.
Hà Văn Thắm với tội danh cố ý làm trái, vi phạm các quy định về cho vay... gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng.
Lên top