Đợt mưa lũ từ đêm 10.8 có nguy cơ đe dọa cô lập nhiều tỉnh miền núi phía Bắc