Đốt lửa thành công lò hơi tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thực hiện thao tác đốt lò tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Thực hiện thao tác đốt lò tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Thực hiện thao tác đốt lò tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Ảnh ĐT
Lên top