Đột kích, bắt gần 100.000 "cốc giữ nhiệt siêu hot hit” Starbucks nhái

Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ
Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ
Một số bình nước được in hình giống với các thương hiệu Versace, Burberry, Starbucks. Ảnh TCHQ
Lên top