Đồng ý chủ trương để Tập đoàn FLC đầu tư Đồng Hới thành sân bay quốc tế