Đồng ý bổ sung 23.461 tỉ vốn ngân sách đầu tư 3 dự án cao tốc Bắc - Nam

Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh:Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh:Quốc hội
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh:Quốc hội
Lên top