Dòng tiền sẽ chảy vào chứng khoán sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất?

Dòng tiền được dự báo có thể đổ vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh ngân hàng hạ lãi suất. Ảnh LBP
Dòng tiền được dự báo có thể đổ vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh ngân hàng hạ lãi suất. Ảnh LBP
Dòng tiền được dự báo có thể đổ vào thị trường chứng khoán trong bối cảnh ngân hàng hạ lãi suất. Ảnh LBP
Lên top