Dòng tiền kinh doanh của Bamboo Capital âm 7.506 tỉ đồng nửa đầu năm, lãi nhờ doanh thu tài chính

Dự án BCG Vĩnh Long của Bamboo Capital.
Ảnh: https://bamboocap.com.vn
Dự án BCG Vĩnh Long của Bamboo Capital. Ảnh: https://bamboocap.com.vn
Dự án BCG Vĩnh Long của Bamboo Capital. Ảnh: https://bamboocap.com.vn
Lên top