Dòng tiền kinh doanh âm, CII tăng vay để trả nợ

Việc dừng thu phí các dự án BOT do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận CII trong năm tài chính 2021. Ảnh: Gia Miêu
Việc dừng thu phí các dự án BOT do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận CII trong năm tài chính 2021. Ảnh: Gia Miêu
Việc dừng thu phí các dự án BOT do dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận CII trong năm tài chính 2021. Ảnh: Gia Miêu
Lên top