Dòng tiền khối ngoại chịu áp lực kép trong quý II

Áp lực rút ròng của khối ngoại vẫn lớn trong quý II.
Ảnh minh họa: LĐO.
Áp lực rút ròng của khối ngoại vẫn lớn trong quý II. Ảnh minh họa: LĐO.
Áp lực rút ròng của khối ngoại vẫn lớn trong quý II. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top