Dòng tiền đầu tư cá nhân vẫn "kết" chứng khoán 

Dòng tiền đầu cơ đang chảy mạnh vào chứng khoán. Ảnh minh họa: HL
Dòng tiền đầu cơ đang chảy mạnh vào chứng khoán. Ảnh minh họa: HL
Dòng tiền đầu cơ đang chảy mạnh vào chứng khoán. Ảnh minh họa: HL
Lên top