Dòng tiền chảy mạnh, VN-Index bừng sắc xanh, tăng vọt 17 điểm