Dòng tiền chảy mạnh vào smallcaps, những cổ phiếu nào đáng chú ý?

Đồ thị giá của chỉ số VNSmallcaps.
Nguồn: Yuanta Việt Nam.
Đồ thị giá của chỉ số VNSmallcaps. Nguồn: Yuanta Việt Nam.
Đồ thị giá của chỉ số VNSmallcaps. Nguồn: Yuanta Việt Nam.
Lên top