triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XIII của đảng

Đồng Tháp: Từ “cà phê doanh nghiệp” đến “cà phê khởi nghiệp”

Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN
Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN
Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản ở Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN
Lên top