Đồng Tháp: Đặc sản quýt hồng Lai Vung “sốt giá” phút 89

Quýt hồng Lai Vung. (Ảnh: Lục Tùng)
Quýt hồng Lai Vung. (Ảnh: Lục Tùng)
Quýt hồng Lai Vung. (Ảnh: Lục Tùng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM