Đồng sáng lập WhatsApp tiếp tục kêu gọi mọi người xóa Facebook

Brian Acton - người đồng sáng lập ra WhatsApp tiếp tục lên tiếng kêu gọi xóa mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Brian Acton - người đồng sáng lập ra WhatsApp tiếp tục lên tiếng kêu gọi xóa mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Brian Acton - người đồng sáng lập ra WhatsApp tiếp tục lên tiếng kêu gọi xóa mạng xã hội lớn nhất hành tinh.
Lên top