Đồng sáng lập càphê Trung Nguyên mở nhà máy sản xuất thương hiệu mới để xuất khẩu